TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ĐÔNG CHIÊU | Tel: 0274-3800-444
|

Chính Sách Giải Quyết Khiếu Nại

Chính Sách Giải Quyết Khiếu Nại

Dongchieu.edu.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Khách hàng. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm Hệ thống trung tâm Anh ngữ Dongchieu.edu.vn và Khách hàng có vai trò quan trọng và có trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết sự việc. Chúng tôi luôn cố gắng hỗ trợ đưa ra biện pháp tốt nhất để mang lại sự hài lòng cho Khách hàng. Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại Website hoặc các Quy định và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, tại Chương 4 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN