TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ĐÔNG CHIÊU | Tel: 0274-3800-444
|

Hướng Dẫn Thanh Toán

Hướng Dẫn Thanh Toán

1. Thanh toán trực tiếp tại văn phòng trung tâm:

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ĐÔNG CHIÊU

Địa chỉ: 4/20 đường Chiêu Liêu, KP. Đông Chiêu, P. Tân Đông Hiệp, Tx. Dĩ An, Bình Dương

Điện thoại: 0274 3800 444 

2. Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng: 

Bạn đến bất kỳ ngân hàng nào ở Việt Nam để chuyển tiền theo thông tin bên dưới (Bạn không có tài khoản vẫn có thể chuyển tiền qua ngân hàng)
        - Chuyển từ các điểm giao dịch của ngân hàng  thời gian chuyển không quá 12h.
        - Chuyển từ các điểm giao dịch của các ngân hàng khác không thuộc thời gian chuyển 24h-72h.

 Sau khi chuyển khoản, vui lòng scan uỷ nhiệm chi/giấy chuyển tiền và email đến:  hoặc gọi đến số: 0274 3800 444 hoặc  để chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ.

Bạn đồng ý tuân thủ các quy định hướng dẫn thanh toán của chúng tôi. Dongchieu.edu.vn không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định thanh toán này.

 
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN