TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ĐÔNG CHIÊU | Tel: 0274-3800-444
|

HỌC TRÌNH THIẾU NIÊN (HỌC SINH CẤP 2-3)

 

CẤP ĐỘ

GIÁO TRÌNH

MÃ LỚP

SỐ BÀI
/KHÓA

SỐ TIẾT
/KHÓA

HỌC PHÍ
/KHÓA

TIỀN
GIÁO TRÌNH

FLYERS

PREPARE 1

PP 1.1

1-6

48 (12 tuần)

1,600,000đ

260,000đ

PP 1.2

7-13

48 (12 tuần)

1,600,000đ

PP 1.3

14-20

48 (12 tuần)

1,600,000đ

PREPARE 2

PP 2.1

1-6

48 (12 tuần)

1,600,000đ

260,000đ

PP 2.2

7-13

48 (12 tuần)

1,600,000đ

PP 2.3

14-20

48 (12 tuần)

1,600,000đ

K.E.T

PREPARE 3

PP 3.1

1-6

50 (14 tuần)

1,750,000đ

260,000đ

PP 3.2

7-13

50 (14 tuần)

1,750,000đ

PP 3.3

14-20

50 (14 tuần)

1,750,000đ

PREPARE 4

PP 4.1

1-6

50 (14 tuần)

1,750,000đ

260,000đ

PP 4.2

7-13

50 (14 tuần)

1,750,000đ

PP 4.3

14-20

50 (14 tuần)

1,750,000đ

P.E.T

NEW HEADWAY
(Intermediate)

HW I.1

1-4

52 (13 tuần)

1,960,000đ

100,000đ

HW I.2

5-8

52 (13 tuần)

1,960,000đ

HW I.3

9-12

52 (13 tuần)

1,960,000đ

NEW HEADWAY
(Upper-Intermediate)

HW U.1

1-4

52 (13 tuần)

1,960,000đ

100,000đ

HW U.2

5-8

52 (13 tuần)

1,960,000đ

HW U.3

9-12

52 (13 tuần)

1,960,000đ

F.C.E

NEW HEADWAY
(Advanced)

HW A.1

1-4

52 (13 tuần)

1,960,000đ

100,000đ

HW A.2

5-8

52 (13 tuần)

1,960,000đ

HW A.3

9-12

52 (13 tuần)

1,960,000đ

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN